Aanmelden

Aanmelden

Aanmelden kan tijdens het telefonisch spreekuur op maandag, dinsdag en donderdag tussen 12.00 en 13.00 uur.
Ook kun je ons een email sturen met je naam, telefoonnummer en jouw vraag in het kort. Na de aanmelding nemen we telefonisch contact op voor het maken van een eerste afspraak (de intake) en zullen wij een aantal gegevens vragen:

  • Hulpvraag
  • Naam- en (email)adresgegevens en BSN van diegene die wordt aangemeld en bij kinderen onder de 16 jaar vragen wij ook naar de naam en adresgegevens van beide ouders
  • Naam van de verwijzer (bijvoorbeeld huisarts, kinderarts, medisch specialist of gebiedsteam)
  • Gezinssituatie

Nadat we een afspraak hebben gemaakt voor het eerste gesprek (de intake) sturen we je de benodigde formulieren toe, waaronder een aanmeldingsformulier (en indien van toepassing een toestemmingsformulier- zie gescheiden ouders) en algemene informatie over de praktijk.

Als de wachttijd te lang is, kun je contact met de huisarts of gebiedsteam (18-) opnemen om te vragen om wachtlijstbemiddeling of voor ondersteuning door het gebiedsteam of voor gegevens van andere praktijken.

Voor de volwassenen geldt dat de zorgverzekeraar je kan ondersteunen, zodat je binnen 4 weken vanaf het eerste contact een intakegesprek zou kunnen krijgen en dat binnen 10 weken vanaf de intake, de behandeling is gestart. Dit zijn de maximaal aanvaardbare wachttijden die door zorgaanbieders en zorgverzekeraars gezamenlijk zijn overeengekomen (de treeknormen).

Bij vergoede zorg kunnen wij pas starten na ontvangt van een correcte verwijsbrief of zorgtoewijzing.

WACHTTIJDEN

 

}

WACHTTIJD

Aanmeldingswachttijd: Voor kinderen en jongeren is de wachttijd 18 weken, voor volwassenen is de wachttijd 14 weken (update 14-05-2024). Omdat alle trajecten bij ons maatwerk zijn kunnen wij moeilijk voorspellen wanneer cliënten weer zonder onze hulp verder kunnen en er weer ruimte is voor nieuwe trajecten. De wachttijd kan dus langer zijn. In de tijd dat je bij ons op de wachtlijst staat kunnen wij geen ondersteuning bieden.

Behandelingswachttijd:
Na de intake kan de behandeling aansluitend plaatsvinden.

KINDEREN VAN GESCHEIDEN OUDERS

Bij aanmelding zullen we vragen naar de gezinssituatie en/of er sprake is van een scheiding. Wanneer ouders zijn gescheiden, zullen wij vragen naar het ouderlijk gezag. Bij kinderen tot 16 jaar moeten beide ouders (als ze beide ouderlijk gezag hebben) toestemming geven voor contact met ons.
Wij zullen voordat het eerste gesprek heeft plaatsgevonden contact met beide ouders opnemen. Het heeft dan ook onze voorkeur om met beide ouders het intakegesprek te houden, zodat het voor iedereen duidelijk is waar we aan gaan werken.