Tarieven

Wij declareren rechtstreeks bij de gemeente/zorgverzekeraars met wie wij een overeenkomst hebben. Je krijgt alleen een rekening van de kosten die wij niet bij de gemeente/zorgverzekeraar kunnen declareren.

VOLWASSENZORG (18+)

Op 1 januari 2022 is het zorgprestatiemodel, een nieuwe bekostiging van de ggz, ingevoerd.

Welke gevolgen heeft dit voor jou als cliënt?
In het ZPM worden ggz-behandelingen niet meer als traject afgerekend, maar als losse zorgprestaties zoals een diagnostiek-, behandelconsult of intercollegiaal overleg. De rekening bevat herkenbare informatie: je kunt nu precies zien welke zorg je hebt gekregen/bij wie en hoeveel tijd daarvoor in rekening wordt gebracht. Het tarief voor deze prestaties is afhankelijk van het beroep van jouw behandelaar en de duur van het consult. De tarieven zijn landelijk vastgesteld door de Nederlandse Zorgautoriteit.

In onderstaande zijn de uurtarieven van 2024 voor GZ-psychologen weergegeven (dit is inclusief alle verslaglegging, administratie en voorbereiding).

Beschrijving

Duur

tarief

Behandeling, ambulant, sectie II

60 minuten

€ 161,46

Diagnostiek, ambulant, sectie II

60 minuten

€183,44

Intercollegiaal overleg

Kort/Lang

€ 25,05/ €76,35

Schriftelijke informatieverstrekking aan derden

€ 104,69

 

Tarieven bij zelf betalen (geldt zowel voor jeugd- als volwassenzorg)

Je kunt je sessies ook zelf betalen als de gemeente of je zorgverzekeraar de behandeling niet vergoedt, er geen verwijsbrief is van de huisarts, GGD-arts, medisch specialist of sociale wijkteam/gebiedsteam of als je meer behandelingen wilt dan je zorgverzekeraar vergoedt. Er is dan sprake van een OVP (Overig Product). Het tarief voor OVP is 100% van het de door de NZa vastgestelde maximumtarief. Dit bedraagt in 2024 : €131,82 euro.

No show

Wanneer je niet komt voor een afspraak of wanneer je niet tijdig hebt afgezegd (korter dan 24 uur voor de afspraak) moet je deze afspraak zelf betalen. Afzeggen kan zowel per mail , sms als per telefoon. De gemeente of zorgverzekeraar vergoedt geen ‘no show’. Wij brengen hiervoor het  door de NZa vastgestelde maximumtarief van € 161,46 in rekening.