Tarieven

Wij declareren rechtstreeks bij de gemeente/zorgverzekeraars met wie wij een overeenkomst hebben. Je krijgt alleen een rekening van de kosten die wij niet bij de gemeente/zorgverzekeraar kunnen declareren.

VOLWASSENZORG:

 

Op 1 januari 2022 wordt het zorgprestatiemodel, een nieuwe bekostiging van de ggz, ingevoerd.

Welke gevolgen heeft dit voor u als cliënt?
In het ZPM worden ggz-behandelingen niet meer als traject afgerekend, maar als losse zorgprestaties zoals een diagnostiek-, behandelconsult of intercollegiaal overleg. De rekening bevat herkenbare informatie: u kunt precies zien welke zorg u heeft gekregen/bij wie en hoeveel tijd daarvoor in rekening wordt gebracht. Het tarief voor deze prestaties is afhankelijk van het beroep van uw behandelaar en de duur van het consult. De tarieven zijn landelijk vastgesteld door de Nederlandse Zorgautoriteit.

In onderstaande zijn de uurtarieven voor GZ-psychologen weergegeven:

Beschrijving

Duur

tarief

Behandeling, ambulant, sectie II

60 minuten

€ 143.71

Diagnostiek, ambulant, sectie II

60 minuten

€163.37

Intercollegiaal overleg

Kort/Lang

€ 22.18/ €67,62

Schriftelijke informatieverstrekking aan derden

€ 91.78

Wat gebeurt er met uw eigen risico?
Vanaf 1 januari 2022 wordt voor ggz het eigen risico per kalenderjaar aangesproken. Op het moment dat een behandeltraject over de grens van het kalenderjaar heen gaat, betaalt u voor beide jaren het eigen risico.

Zorgvraagtypering
De zorgvraagtypering wordt gedaan door uw behandelaar. Hiervoor gebruikt hij een vragenlijst genaamd HoNOS+. Deze vragenlijst wordt door de behandelaar zelf ingevuld aan de hand van de klachten en problemen van de patiënt. Op basis van de antwoorden op de HONOS+ bepaalt de behandelaar welk zorgvraagtype het beste bij uw klachten en problemen past. Het zorgvraagtype geeft informatie over uw zorgvraag en de verwachte behandelinzet, en kan worden gebruikt bij het opstellen van een behandelplan.

 

Tarieven bij zelf betalen

Je kunt je sessies ook zelf betalen als de gemeente of je zorgverzekeraar de behandeling niet vergoedt, er geen verwijsbrief is van de huisarts, GGD-arts, medisch specialist of sociale wijkteam/gebiedsteam of als je meer behandelingen wilt dan je zorgverzekeraar vergoedt.

De tarieven zijn:

Beschrijving 

Duur

Kosten

Individueel consult          

45 min.

€ 115,-

Supervisie

45 min.

€ 115,-

No show

Wanneer je niet komt voor een afspraak of wanneer je niet tijdig hebt afgezegd (korter dan 24 uur voor de afspraak) moet je deze afspraak zelf betalen. De gemeente of zorgverzekeraar vergoedt geen ‘no show’. Wij brengen hiervoor het genoemde uurtarief in rekening.