Diagnostiek

Diagnostiek

In het eerste gesprek (de intake) gaan we kijken wat het probleem is en hoe we hier aan gaan werken. Soms is het nodig om verder onderzoek te doen, bijvoorbeeld wanneer er sprake zou kunnen zijn van een ontwikkelingsstoornis. Dit doen we dan in de vervolggesprekken door middel van het afnemen van vragenlijsten, (spel)observaties en eventueel (psychologisch) onderzoek te verrichten. In een enkel geval zullen we ook toestemming vragen om informatie bij derden, zoals de huisarts of de school, in te winnen.