Psychologisch onderzoek

Psychologisch onderzoek

Wij verrichten ook psychologisch onderzoek. We brengen dan in kaart wat je sterke en minder sterke kanten zijn, zodat daar rekening mee kan worden gehouden thuis en op school.

Het psychologisch onderzoek kan bestaan uit een intelligentieonderzoek en/of een neuropsychologisch onderzoek. Ook kunnen ouders en/of leerkracht het verzoek krijgen om een vragenlijsten in te vullen. Een observatie thuis of op school kan eveneens een onderdeel van het onderzoek zijn.
Als alle informatie is verzameld bespreken we dit gezamenlijk en verwerken we dit in een verslag. Afhankelijk van de resultaten van het psychologisch onderzoek zullen we een plan maken voor een eventueel vervolg.