Informatie voor verwijzers

Om voor vergoeding in aanmerking te komen wordt er onderscheid gemaakt in jeugd en volwassenen.

Jeugd

Wij leveren zorg (als gecontracteerde aanbieder in alle Friese gemeentes) aan kinderen en jongeren tot 18 jaar, mits de verblijfplaats van de gezaghebbende ouder(s) in Friesland is. Zowel de huisarts, jeugdarts, medisch specialist, wijkcoach of zorgconsulent van de gemeente (van het wijk- of gebiedsteam) kunnen naar ons verwijzen. 

Als we samen duidelijk hebben wat er aan de hand is en wat het beste gedaan kan worden om het probleem aan te pakken starten we met de behandeling en plannen we alvast een aantal afspraken in. De duur van de behandeling is afhankelijk van de hulpvraag en de ernst van je probleem. Wij werken volgens het principe zo kort als mogelijk en zo intensief als nodig.

Volwassenen

Voor volwassenen vanaf 18 jaar bieden wij Generalistische Basis GGZ. De huisarts, bedrijfsarts of medisch specialist kan hiervoor naar ons verwijzen. Bij een verwijzing wordt de zorg vergoed als er sprake is van een vermoeden van DSM-5 problematiek (die volgens de verzekeraars valt onder verzekerde zorg) én het zorgplafond van de betreffende verzekeraar nog niet is bereikt. Indien er geen sprake is van DSM-5 problematiek, komen de kosten voor eigen rekening.

Verwijsbrief

Voor huisartsen, bedrijfsartsen, jeugdartsen en medisch specialisten is het belangrijk om te weten dat de verwijsbrief aan bepaalde eisen moet voldoen. Zowel de gemeenten als de zorgverzekeraars verwachten minimaal de volgende items op een verwijsbrief:

  • Verwijsdatum
  • AGB-code van de verwijzer
  • verzoek tot hulp inclusief profiel (indien helder bij de jeugd) of vanuit GBGGZ (bij volwassenen)
  • omschrijving van de problematiek (reden van verwijzing) en indien van toepassing een vermoeden van DSM-5 problematiek

Wij zijn aangesloten bij Zorgdomein.

 

Overleggen?

Verwijzers en hulpverleners die willen overleggen kunnen telefonisch contact met ons opnemen via telefoonnummer 0513-648820/ 06-53637377. U kunt via de voicemail een bericht achterlaten of een email sturen naar info@dekinderenjeugdsycholoog.nl. Wij nemen dan zo spoedig mogelijk contact met u op.