Werkwijze

Aanmelding

Nadat je bij ons bent aangemeld maken we een eerste afspraak (de intake). In het eerste gesprek gaan we kijken wat het probleem is, wat je sterke kanten zijn en welke doelen je voor ogen hebt (de hulpvraag) tevens zal er een afweging gemaakt worden of er verder onderzoek nodig is.

Als we samen duidelijk hebben wat er aan de hand is en wat het beste gedaan kan worden om het probleem aan te pakken starten we met de behandeling en plannen we alvast een aantal afspraken in. De duur van de behandeling is afhankelijk van de hulpvraag en de ernst van je probleem. Wij werken volgens het principe zo kort als mogelijk en zo intensief als nodig.

Afspraken

Een afspraak duurt 45 minuten.
Mocht er een observatie in de thuis- of schoolsituatie nodig zijn, dan wordt de reistijd mee berekend in de duur van deze afspraak.

Afzeggen afspraak

Het is mogelijk om een afspraak te verplaatsen of af te zeggen of te verplaatsen. Je kan dit doen door ons een mail sturen (info@dekinderenjeugdpsycholoog.nl) of te bellen en de voicemail in te spreken. Houd er wel rekening mee dat je de afspraak tijdig afzegt, zodat wij de mogelijkheid hebben om nog een andere afspraak in te plannen.
Indien je de afspraak niet tijdig (minimaal 24 uur van te voren) afzegd, dan worden de volledige kosten van de afspraak in rekening gebracht. Deze kosten worden niet vergoed.