Registerpsycholoog NIP

Registerpsycholoog NIP Vakbekwaamheidsnorm en Registerpsycholoog NIP Werken met kinderen en jeugdigen vereist vakbekwaamheid, zorgvuldigheid en specifieke deskundigheid. Om dit zichtbaar te maken is een beroepsregistratie – met daarbij de verplichting het vak bij te...

BIG-Register

BIG-Register Het BIG-register geeft duidelijkheid over de bevoegdheid van een zorgverlener. Er staan meer dan 350.000 zorgverleners geregistreerd in het BIG-register. Wij staan ingeschreven in het BIG-register als gezondheidszorgpsycholoog. Contact met ons opnemen?...

Vereniging EMDR Nederland

Vereniging EMDR Nederland EMDR staat voor Eye Movement Desensitization and Reprocessing en is een effectief bewezen behandelmethode om nare ervaringen te verwerken. Bij behandeling van psychotrauma is EMDR de eerste keuze behandeling. Alle vermelde EMDR-therapeuten op...