Vergoedingen

De meeste zorg die wij leveren declareren wij rechtstreeks bij je gemeente (18-) of zorgverzekeraar (18+), mits zij een contract met ons hebben afgesloten. Om voor vergoeding in aanmerking te komen, is er een doorverwijzing van de huisarts nodig met het verzoek tot behandeling in de Generalistische Basis-GGZ (BGGZ) met een vermoeden van een DSM5 stoornis.

Vergoedingen voor kinderen en jongeren tot 18 jaar

Voor kinderen en jongeren tot 18 jaar verloopt de vergoeding via de gemeente. Wij hebben provinciaal een contract afgesloten voor alle gemeenten in de provincie Friesland (m.u.v. de Waddeneilanden). Dit betekent dat de zorg in principe vergoed wordt, mits de verblijfplaats van de gezaghebbende ouders van het kind/jongere in de provincie Friesland ingeschreven staat. Een verwijzing van de huisarts, een GGD-arts, medisch specialist of het Sociaal Wijkteam/ gebiedsteam is noodzakelijk om voor vergoede zorg in aanmerking te komen.

Vergoeding voor (jong) volwassenen van 18 jaar en ouder

Voor cliënten van 18 jaar en ouder wordt de zorg vergoed vanuit de zorgverzekeraar. Onze praktijk heeft voor 2024 met de volgende zorgverzekeraars een contract afgesloten:

  • OMW Zorg en Zekerheid (Zorg en Zekerheid)
  • ONVZ (ONVZ, VvAA, UnitedHealthcare Global)
  • Salland (Holland Zorg, Salland Zorgverzekeringen, Zorg Direct)
  • De Friesland/Zilveren Kruis (De Friesland, Zilveren Kruis, FBTO zorgverzekeringen, Interpolis)
  • VGZ (VGZ, IZZ, Bewuzt, MVJP, Zorgzaam verzekerd, IZA, UMC, Univé, ZEKUR (nature))
  • ASR (a.s.r, a.s.r Ik kies zelf)
  • DSW (DSW, Stad Holland, In Twente Zorgverzekeraar)
  • CARESQ (EUCARE, Aevitae)

Ben je verzekerd bij deze zorgverzekeraars, dan declareren wij rechtstreeks bij de zorgverzekeraar. We hebben echter niet met alle zorgverzekeraars een contract afgesloten (o.a. Achmea-groep, CZ). Indien we geen overeenkomst hebben met je zorgverzekeraar, dan ontvang je zelf de factuur voor de betreffende consulten. Wij raden in dit geval aan om voor het eerste consult bij de zorgverzekeraar te informeren naar de hoogte van de vergoeding. Per januari 2022 zal er maandelijks gedeclareerd worden. 

Houd er rekening mee dat de vergoeding van hulp door een GZ-psycholoog in de Generalistische Basis-GGZ onder het verplicht eigen risico valt. Verplicht eigen risico is het bedrag dat je eerst zelf moet betalen, voordat de zorg die in het basispakket zit wordt vergoed. De overheid heeft voor 2024 het eigen risico vastgesteld op € 385 per persoon (maar dit kan hoger zijn als je er voor gekozen hebt het eigen risico te vergroten). Het eigen risico geldt per kalenderjaar! 

Zelf betalen

Hoewel de meeste klachten waarmee cliënten naar ons doorverwezen worden onder te declareren hulp valt, komt het een enkele keer voor dat er sprake is van problematiek waarvan de behandeling niet door de gemeente of zorgverzekeraar vergoed wordt. Wil je dan toch gesprekken bij ons, dan ben je van harte welkom. Je kunt de gesprekken dan zelf betalen (zie tarieven bij zelf betalen).