Registerpsycholoog NIP

Vakbekwaamheidsnorm en Registerpsycholoog NIP

Werken met kinderen en jeugdigen vereist vakbekwaamheid, zorgvuldigheid en specifieke deskundigheid. Om dit zichtbaar te maken is een beroepsregistratie – met daarbij de verplichting het vak bij te houden (via herregistratie) – van belang. Het NIP is sinds 1998 houder van een Register van Kinder- en Jeugdpsychologen NIP, gebaseerd op de vakbekwaamheidsnorm die het NIP hanteert voor zelfstandig werken met cliënten (4+2).